LOLOMANA'IA MAFILE'O LIAVA'A

MINISTRIES 2013 

 

Malo e laumalie 'a Hou'eiki pea moe lelei 'ae Tonga kotoape, pea kihe sola moe vulangi kotoa 'oku a'u atu kiai 'ae ui 

ae letio VAI 'OE MO'UI pea talangata 'iate au 'o fai ki tu'a mama'o atu kae 'ataa mu'a keu fakahoko atu au pea moe visone ngaue kuo ui kiai 'ehe Eiki 'eku mo'ui keu faka kakato 'ihe kuonga faka'osi ko 'eni. 

Ko hoku hingoa ko Lolomana'ia Mafile'o Moala Liava'a. Kolo Tupu'anga ko Ha'avakatolo, Kolovai Hihifo Tongatapu. Ko 'eku ongo matu'a ko Siosifa Falani Moala Liava'a (Ha'avakatolo) pea mo 'eku fa'e ko 'Ilaisaane Tupou 'ahau Sefesi. (Kolovai).

Na'a ku tali 'ae 'Eiki ko Sisu Kalaisi kihe 'eku mo'ui 'ihe Sapate faka'osi o Maasi 1982. Peau fononga mai ai 'ihe ngaue 'ae 'Eiki 'o ngaue he siasi 'ihe 'aho 25 'Epeleli 1990 pea na'e ui ai e siasi koia koe Water of life (Vai 'oe Mo'ui). Pea u toe fokotu'u ai moe siasi i Nu'usila he 2002 pea 'ihe 2005 na'e kamata ai hono faka'ilo kiate au 'ehe 'Otua kiate au 'ae ngaue letio moe televisone pea fai aipe lotu mo tekaki kihe 'Eiki kihe 'ene taimi. 

Pea fakafeta'i kihe 'Otua koe 'aho ni kuo ne fakakakato ai 'ae  ngaue koia ke fakahoko atu ai 'a hono malanga'i 'ene ongoongo lelei.

'Oku mau tui na'e fekau'i 'ehe 'Otua koe Tamai 'a hono 'alo (Sisu Kalaisi) ki mamani ke pekia kene to'o atu hotau ngaahi tautea mate 'aki 'ene pekia he kolosi ka tau mo'ui ai. Pea na'e 'alo'i ia 'ehe taupo'ou ko Mele. 

Pea na'e pekia ia pea telio,  pea 'i hono 'aho tolu nae toetu'u pea ma'u hake ia kihe lagi pea 'afio 'ihe nima toomata'u 'oe Tamai kae hifo hono fetongi koe Laumalie Ma'oni'oni pea koia 'oku nofo ia 'iate kitautolu. Koia 'ae 'Otua 'oku mau tui kiai koe tolu taha'i 'Otua. 

'Otua koe Tamai , 'Alo moe Laumalie Ma'oni'oni.